جزئیات شغل

  1. خانه
  2. تهران
  3. جزئیات شغل

پروموت پوشاک

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهسطح پایه

دسته بندی های صنعت