لطفا صبر کنید...

تبلیغ 1

کارفرما و فریلنسر

انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درباره سایت
توضیحات

برای انجام پروژه در سایت من میتونم کارفرما و پیمانکار ( درخواست کننده کار ,  خریدار ) و ( انجام دهنده کار , فروشنده ) بصورت مستقیم با هم در ارتباط اند و به صورتی که بعد از ارسال پیشنهاد کارفرما بهترین پیشنهاد یا پیشنهادها را انتخاب و فریلنسر انجام پروژه را قبول می کند.

کارفرما موافقت می کند خرید کند و فریلنسر موافقت می کند که سرویس و باقی ملزومات را طبق توافق پیش رو تحویل دهد و قرارداد بین کارفرما و فریلنسر شامل توضیحات پروژه و پیشنهاد فریلنسر و باقی شرایط و قوانینی است که بین کارفرما و فریلنسر در سایت توافق شده , قوانین سایت و هر مطلب و فایل دیگری که در سایت آپلود شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته شده باشد می باشد.

شما موافقت می کنید که وارد هیچ توافقی که قوانین سایت را نقض کند نشوید و هر توافقی که قوانین سایت را نقض کند باطل است و کارفرما مسئولیت مدیریت ، بررسی ، پیگیری و پرداخت در زمان مقرر برای دریافت نتیجه مطلوب را بر عهده دارد و فریلنسر مسئولیت ارائه خدمات با کیفیت در زمان مقرر بر اساس توافق انجام شده را بر عهده دارد کارفرما و فریلنسر هر دو موافقت می کنند در جهت انجام اجرای توافق با یکدیگر همکاری و منصفانه رفتار کنند.

کارفرما و فریلنسر توجه دارند و موافقند که هر کدام به عنوان فردی مستقل رفتار می کنند فریلنسر به عنوان یک پیمانکار مستقل ، سرویس خود را ارائه می کند و هیچ رابطه شراکت ، کارفرماو کارمند ، مشارکت ، نماینده یا هر چیز دیگری بین کارفرما و فریلنسر یا بین من میتونم با کارفرما و فریلنسر وجود ندارد.

با تشکر : پشتیبانی من میتونم


تبلیغ 2
تمامی حقوق برای سایت من میتونم محفوظ می باشد © من میتونم 1397-1399