من میتونم یک کتاب با موضوعات مختلف را تایپ کنم

زمان انجام کار بر اساس تعداد صفحات کتاب و محتوای متن شما تغییر میکنه و برای سفارش هایی که فوری هستند هم کار انجام میشود .

و در زمان تعیین شده توسط مشتری تحویل داده میشود .

تایپ کتاب با هر موضوع و محتوایی انجام میشود .

تایپ هر برگ 250 کلمه ای تنها 2000 تومان

تعداد بالاتر تخفیف دارد .