من میتونم کارهای تایپی شما را با هزینه مناسب انجام دهم .

من میتونم تایپ صفحات سایتتایپ کتابتایپ جزواتفایل پی دی اف

تایپ فایل صوتی  را با هزینه مناسب انجام دهم .

هزینه تایپ هر صفحه متن فارسی 700 تمان

هزینه تایپ هر صفحه متن فارسی فوری یک روزه 900 تومان

هزینه تایپ هر صفحه متن انگلیسی صفحه ای 1000 تومان 

هزینه تایپ هر صفحه متن انگلیسی فوری صفحه ای 1200 تومان 

هزینه هر دقیقه فایل صوتی فارسی 1200 تومان

هزینه هر دقیقه فایل صوتی فارسی فوری 1400 تومان

سفارش بصورت فایل Word با فونت 14 تحویل داده میشود .

مبنای قیمت‌ گذاری یک صفحه تایپ فارسی فوری