من میتونم متن های شما رو به انگلیسی و فارسی ترجمه کنم

مبلغ ترجمه به ازای هر صفحه 6000 تومان می باشد.