من میتونم هر تعداد که بخواهید لایک بین المللی رو برای پست شما بزنم . دقت کنید لایک ها بین المللی هستند . امکان تقسیم 1000 لایک فقط برای 2 پست هست .

*** 1000 لایک بین المللی 1000 تومان ***