من میتونم لایک اینستاگرام را ارزان به شما تحویل بدم

من می تونم بدون نیاز به پسورد 1000 لایک را با قیمت دو هزار تومان به صفحه ی اینستاگرام شما اضافه کنم  .

شما می توانید تعداد لایک های خود را بین 1 تا 5 پست تقسیم کنید .

نکته : صفحتون نباید (private) باشد.