من میتونم فایل صوتی شما را در حداقل زمان به متن تبدیل و با توجه به علائم نگارشی ویراستاری نمایم .

بعد از رونویسی یک فایل فشرده شامل ورد و پی دی اف برای شما ارسال خواهد شد.

هر یک دقیقه رونویسی فایل و ویراستاری متن تنها 5000 تومان .