من میتونم فالوور ارزان اینستاگرام همراه با هدیه اضافه کنم .

تعداد سفارش + 200  فالوور هدیه

نوع فالوورها : فیک (غیرواقعی) واقعی

موقعیت جغرافیایی فالوورها : ایرانی ، بین المللی

فعالیت ممبرها : فعال ، غیرفعال

برای سفارش 10 و 20 کا به زمان سفارش 5 و 7 روز اضافه می گردد .

این زمان ها تقریبی هستند و کار شما خیلی سریع تر انجام میگردد .