من میتونم روی عکس شما متن قرار دهم .

هر متنی مد نظر شما باشد را روی تصویر و عکس مورد نظر شما با هر فونت و رنگی قرار میدهم .

قیمت هر عکس نوشته تنها 5000 تومان .

قرار دادن لوگو و واتر مارک روی عکس پذیرفته می شود .

جهت ویرایش تصویر اطلاعات مورد نظر خود را بیان نمایید .