بسته های افزایش بازدید ما :

  • روزی 1000 آی پی ماهانه فقط 30 تومن
  • روزی 2000 آی پی ماهانه فقط 50 تومن
  • روزی 5000 آی پی ماهانه فقط 100 تومن

از هر آی پی 2 تا 3 بازدید از صفحات داخلی انجام میشود و تعداد بازدیدها هم از تعداد آی پی بیشتر می باشد.
30 درصد آی پی ها از ایرانه

کاملا بازدیدها واقعی و صد در صد روی رتبه سایت تاثیر دارد .