سلام من میتونم تایپ و صفحه آرایی انجام بدم

تایپ فارسی و یا انگلیسی خودتان را به من بسپارید. صفحه آرایی صفحات پایان نامه، تایپ متن، فرمول، جدول، فهرست بندی و هر آنچه که شما به آن احتیاج دارید.

آموزش word و صفحه آرایی نیز به صورت حضوری در مشهد ارائه می شود.

مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد.