تامین مطالب اختصاصی ، برای سایت و یا وبلاگ از ضروری ترین اقدامات است.

پس از مدتی ،تامین محتوای “غیر کپی”کاری دشوار می شود.

با اعتماد به این کاره ،هر روز یک مطلب اختصاصی 250 کلمه ای با  کلمات کلیدی مناسب دریافت می کنید.

برای یک ماه 20 مطلب 250 هزار تومان

این مطالب در رابطه با کسب و کار و هر آنچه که بخواهید ،  بنابر خواسته شما از منابع فارسی تهیه می شود.

این کاره برای مطالب عمومی تنظیم شده ، مطلب تخصصی با هماهنگی طرفین تنظیم می شود.

اگر مایلید مطلب را درسایت وردپرسی شما انتشار هم میدم.

افزونه هایی برای موارد مختلف در نظر گرفته شده .

برای مدت زمان متفاوت و یا شرایط دلخواه شما ، قسمت  سفارش دلخواه و اختصاصی در دسترس می باشد.