من میتونم برای شما تابلوی آرزوها بسازم .

همان طور که می دانید ، ذهن انسان توانایی تشخیص واقعیت و تخیل را ندارد . با توجه به قانون جذب ، در صورتی که بتوانید به یک اتفاق، شرایط و یا چیزی فکر کنید و آن را با دقیق ترین جزئیات برای خود تصویر سازی کنید ، آن را به سمت خود جذب خواهید کرد. به خاطر داشته باشید به هر اندازه ای که این تصویر سازی دقیق تر و با جزئیات بیشتری باشد ، به همان اندازه تاثیر بیشتری خواهد داشت.

تابلو آرزوها چیست ؟

یکی از موثرترین تکنیک هایی که در قانون جذب وجود دارد ، تابلوی آرزوها می باشد. تابلو آرزوها به شما کمک می کند تا بتوانید تصویرسازی های ذهنی خود را گسترده تر نمایید. به عبارت دیگر، به وسیله ی تابلوی آرزوها می توانید فرکانس ذهن خود را دقیقا بر روی چیزی که قصد دارید به آن دست پیدا کنید ، تنظیم نمایید.

با تصویر سازی دقیق و خلاقانه خواسته های خود می توانید ذهن و قلب خود را قانع کنید که این تصاویر را به عنوان حقیقت قبول کند. به عبارت دیگر شما در تابلو آرزوها آینده ی خود را مشاهده می کنید. در صورتی که در اینترنت یک جستجوی ساده داشته باشید، متوجه می شوید که بسیاری از افراد موفق در جهان زمانی که قصد شروع کار خود را داشته اند، ابتدا تابلو آرزوهای خود را ساخته اند و سپس با استفاده از قدرت خارق العاده ی قانون جذب موفق شده اند به خواسته های خود دست یابند.

ما میتوانیم با توجه به آرزوهای شما برای شما تابلوی آرزوها بسازیم …

قیمت 30 هزار تومان