من میتونم برای شما اکانت های مختلف بسازم .

من خیلی اکانت ماند واتس آپ و تلگرام و هر اپلیکیشن و سایت و….بسازم .همچنین اکانت های جاها وسایت های دیگر و درست کردن ایمیل وجی میل وبسیاری ازخدمات نرم افزاری تلفن هوشمند و برای هرکدام ازکارها از 10 هزارتومان شروع میشود .