من میتونم برای تحقیقات و پروژه های شما مطلب و عکس تهیه نمایم .

من میتونم برای تحقیقات ، مطالب و مقالاتی که شما می خواهید بنویسید مطلب و عکس تهیه کنم.

این مطالب از سطح اینترنت و … جمع آوری می شوند .

20 هزار تومن برای 5 صفحه مطلب هر صفحه 250 کلمه.