من میتونم اکانت اینستاگرام برای شما بسازم . 

همان طور که می دانید اینستاگرام اجازه نمی دهد به تعداد دلخواه برای خود اکانت ایجاد کنید و حداکـر 5 یا 6 اکانت می شود ایجاد کرد در صورتی که رمز عبور اکانت اینستاگرام خود را فراموش کردید و نمی توانید اکانت جدید بسازید یا نیاز به چندین اکانت اینستاگرام دارید ما می توانیم به تعداد دلخواه برایتان اکانت ایجاد نماییم

شما می توانید بعد از تحویل گرفتن اکانت تمام اطلاعات آن ازجمله ایمیل و رمز عبور را ویرایش و تغییر دهید .