من میتونم اطلاعات ، مطالب و مقالات مورد نظر شما را در اینترنت جستجو و گردآوری نمایم .

جستجوی حرفه ای و گردآوری اطلاعات ، مقاله ، مطلب،  جملات قصار، شعر ، لینک ، عکس ، فایل و…

گردآوری جملات و اشعار کوتاه فارسی و احادیث و روایات در موضوعات درخواستی شما : نرخ پایه هر 5 آیتم 5000 تومان.

گردآوری مطلب : نرخ پایه در ازای هر 5 صفحه مطلب 10000 تومان.
جهت مقالات دانشگاهی هر مقاله 5000 تومان + به ازای هر سه مقاله یک مقاله رایگان.

با توجه به شرایط و تنوع خدمات بهتر است قبل از ثبت سفارش با من تماس بگیرید تا با اعلام مورد درخواستی نرخ دقیق تر را اعلام کنم.