من میتوانم تدریس خصوصی درس ریاضی به صورت آنلاین در تمامی مقاطع تحصیلی انجام دهم

به ازای هر جلسه 

اول تا سوم دبستان  10000

چهارم تا ششم دبستان 13000

دوره اول متوسطه   15000

دوره دوم متوسطه   20000 _ 15000 ( بستگی به رشته تحصیلی )

کنکور 25000