فعالیت در سایت من میتونم رایگان بوده و برای ایجاد کار و معرفی آن به دیگران هزینه ای نمی پردازید .

شما در سایت من میتونم هر تعداد صفحه ( کار ) که نیاز داشته باشید بر اساس تخصص خود می توانید

ایجاد نمایید و به کسب درآمد بپردازید .

فروشندگان هنگام فروش هر پروژه و سفارش و فروش موفق 10 درصد کمیسیون به من میتونم می پردازند .

با تشکر : پشتیبانی من میتونم